M I K K O

Політика конфіденційності

При використанні користувачем послуг сайту компанії «Mikko.coffee» здійснюється обробка даних користувача, а саме: – даних, наданих користувачем при заповненні реєстраційних форм, а також в процесі використання послуг; – файлів cookie; – IP-адрес; – параметрів та налаштувань інтернет-браузерів (User-agent).

Ця Політика конфіденційності розроблена, щоб розповісти Вам:

 • що таке персональні дані;
 • які Ваші персональні дані ми збираємо;
 • як і навіщо ми їх використовуємо;
 • кому ми передаємо Ваші персональні дані;
 • як ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;
 • як з нами зв’язатися та до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання щодо обробки Ваших персональних даних.

Ми обробляємо Ваші персональні дані тільки у випадку, якщо виконано одна з умов, зазначених у статті 6 GDPR, зокрема, але не виключно:
Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних; обробка необхідна для надання Вам послуг; така обробка потрібна законодавством країн, в яких Ви знаходитесь. Ми дійсно серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших осіб, які звернулися до нас, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних.
Адміністрація зобов’язується прийняти всі необхідні заходи для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі. 

Ми будем обробляти ваші персональні дані строго у відповідності з вимогами застосовного Законодавства та виключно за наявності законних підстав на таку обробку.

Ви не зобов’язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам деякі наші послуги. У випадку, якщо ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних та визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, Адміністрація є “контролером персональних даних” для цілей GDPR та іншого застосовного європейського законодавства про захист даних, а також “власником персональних даних” у розумінні Закону.

1. Терміни та визначення

Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);

Особливі категорії персональних даних – це так звані “чутливі” персональні дані, які можуть завдати шкоди суб’єкту даних на роботі, в навчальному закладі, в середовищі проживання, або можуть призвести до його дискримінації в суспільстві. Наприклад, це персональні дані, що містять інформацію про расове походження, політичні або релігійні переконання, про членство в профспілках, про стан здоров’я, сексуальну життя, біометричні або генетичні дані. У термінології українського законодавства – це такі персональні дані, обробка яких несе особливий ризик для суб’єктів персональних даних;

Суб’єкт персональних даних – це фізична особа, до якої належать персональні дані, яку можна ідентифікувати за цими персональними даними, або яка вже ідентифікована;
Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі по тексту ми, нами, нас, нам) – “Mikko.coffee“;

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання та поширення (поширення, реалізація, передача), анонімізація, знищення персональних даних, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Поширення персональних даних – дії з передачі відомостей про фізичну особу з дозволу суб’єкта персональних даних.

Використання персональних даних – будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії з їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, які здійснюються з згоди суб’єктів персональних даних або відповідно до законодавства України;

Анонімізація персональних даних – вилучення відомостей, які дозволяють прямо або опосередковано ідентифікувати особу;

Користувач – суб’єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політики в своїх інтересах для підвищення своєї кваліфікації або навичок як фінансового спеціаліста, зареєструвавшись в онлайн-сервісі за допомогою Інтернету;

Особистий кабінет – розділ онлайн-сервісу, доступ до якого Користувача здійснюється після його реєстрації в онлайн-сервісі та введення унікального логіну та пароля. 
Особистий кабінет містить персональні дані Користувача і призначений для перегляду та управління доступними функціональними можливостями онлайн-сервісу;

2. Загальні положення

2.1. Політика застосовується щодо всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами онлайн-сервісу. Настояща Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після введення в дію настоящої Політики.
2.2. Метою Політики є надання Вам необхідної інформації, що дозволить оцінити, які персональні дані та з якими цілями обробляються нами, методи їх обробки та забезпечення безпеки.
2.3. При використанні онлайн-сервісу Ви, повідомивши Адміністрації свої персональні дані, зокрема за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до настоящої Політики.
2.4. У разі не згоди з умовами настоящої Політики Ви зобов’язані припинити використання онлайн-сервісу.
2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб’єктом персональних даних. У разі відклику суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних при наявності підстав, вказаних в Законодавстві.
2.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач, не має можливості оцінити його дієздатність. Однак Адміністрація виходить з того, що Користувач діє добросовісно, розсудливо, надає достовірні та достатні персональні дані та докладає всіх необхідних зусиль для підтримки таких даних в актуальному стані та не порушує права третіх осіб.
2.7. Згодні з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що у момент збору персональних даних Ви були повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст та цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які були передані нам на обробку, передані з згоди власників персональних даних та в рамках Законодавства.
2.8. Адміністрація, отримавши персональні дані від Користувача, не приймає на себе зобов’язання щодо інформування суб’єктів (їх представників), персональні дані яких їй передані, про початок обробки персональних даних, оскільки обов’язок здійснити відповідне інформування, при укладенні договору з суб’єктом персональних даних та/або при отриманні згоди на такий передачу, несе Користувач, який передав персональні дані.
2.9. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, що перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється зокрема Загальним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі – “GDPR”). Також законодавство інших країн може встановлювати додаткові вимоги.
2.10. Ця Політика діє щодо всієї інформації, яку Адміністрація може отримати про Користувача під час використання ним онлайн-сервісу, а також під час виконання Адміністрацією будь-яких угод і договорів з Користувачем.
2.11. Ця Політика є внутрішнім документом Адміністрації.
2.12. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, що настали в зв’язку з обробкою його персональних даних, у разі якщо він не несе відповідальності за подію, що призвела до настання таких наслідків.
Ви також погоджуєтеся з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно у випадках, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки та лише в разів, передбачених даною Політикою конфіденційності та/або законодавством України.

Ніхто віком до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через Онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб молодше 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов’язану з цим діяльність своїх дітей.

3. Склад персональних даних

3.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності та для виконання своїх зобов’язань обробляє персональні дані Користувача, надані ним при реєстрації на сайті https://mikko.coffee/ та зберігаються в особистому кабінеті.
3.2. До персональних даних Користувача належать: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного/стаціонарного телефону, країна проживання, дата народження.

Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. В той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо їх обробити з необхідним рівнем захисту.
3.3. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які обов’язково повинні надаватися при використанні онлайн-сервісу. Якщо певна інформація не відмічена Адміністрацією як обов’язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем за його бажанням.
3.4. Дані, які автоматично передаються Адміністрації при використанні онлайн-сервісу Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: IP-адреса, інформація про браузер та вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, дата та час доступу до онлайн-сервісу.

4. Підстави та ціль обробки персональних даних

4.1. Підставами для обробки персональних даних є:

 1. згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією;
 2. укладення та виконання договору, однією зі сторін якого є суб’єкт персональних даних, або який укладений на користь суб’єкта персональних даних, або для здійснення заходів, що передують укладенню договору за вимогою суб’єкта персональних;
 3. необхідність виконання Адміністрацією вимог, передбачених Законодавством.

4.2.  Метою обробки персональних даних є:

 • здійснення покладених на Адміністрацію функцій відповідно до законодавства України та GDPR;
 • збору, зберігання та обробки персональних даних, отриманих в онлайн-сервісі в рамках Закону та GDPR;
 • для відправлення Користувачеві комерційних (маркетингових) повідомлень, що містять додаткову інформацію про послуги, актуальні акції та спеціальні пропозиції щодо послуг, що надаються Адміністрацією за допомогою онлайн-сервісу.
 • ідентифікація суб’єкта персональних даних під час використання онлайн-сервісу;
 • зв’язок із суб’єктом персональних даних у разі потреби, у тому числі, направлення пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації та запитів, реклами, а також обробка запитів суб’єкта персональних даних;
 • покращення якості онлайн-сервісу, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей та покращення якості обслуговування;
 • підвищення професійних навичок та кваліфікації Користувача;
 •  проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
 •  виконання Адміністрацією договірних та інших зобов’язань перед Користувачем за угодами, укладеними між Адміністрацією та Користувачем або третіми особами на користь Користувача.

5. Основні засади обробки персональних даних

5.1.  Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі принципів:

5.1.1.  Законності цілей та способів обробки персональних даних;

5.1.2.  Добросовісності Адміністрації, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо опрацювання персональних даних;

5.1.3.  Досягнення конкретних, наперед визначених цілей обробки персональних даних;
5.1.4.  Відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональних даних;

 5.1.5.  Відповідності переліку та обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;

 5.1.6.  Достовірність персональних даних, їх достатності з метою обробки, неприпустимості обробки персональних даних, надлишкових стосовно цілей обробки персональних даних;

 5.1.7.  Забезпечення при обробці персональних даних точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках та актуальність щодо цілей обробки персональних даних.

 5.1.8.  Неприпустимість об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з несумісними цілями між собою;

 5.1.9.  Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають мети їх обробки.

 5.1.10.  Персональні дані, що обробляються, підлягають знищенню або знеособленню по досягненню цілей обробки або у разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.

 5.1.11.  Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, потрібно буде зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов’язань перед Вами або контролюючими органами.

 5.1.12.  Ми можемо з часом мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони не могли бути пов’язані з Вами особисто.  У цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію зі статистичною чи іншою метою без подальшого повідомлення, оскільки така інформація перестає бути персональними даними.

 5.2.  Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією у статистичних чи інших дослідницьких цілях за умови обов’язкового знеособлення персональних даних.
5.3.  Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового чи етнічного походження, політичних, релігійних чи світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних щодо здоров’я, статевого життя, біометричних та генетичних даних.

 5.4.  Обробка персональних даних здійснюється за дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

6. Терміни обробки персональних даних

6.1.  Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше, ніж це визначено Законодавством.

 6.2.  Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких минув, мають бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом.  Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають мети обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений Законом.  Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено Законом.  Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, потрібно буде зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов’язань перед Вами або контролюючими органами (відповідно до Регламенту ЄС 261/2004).

 6.3.  Ми можемо з часом мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони не могли бути пов’язані з Вами особисто.  У цьому випадку ми зможемо скористатися цією інформацією без подальшого інформування Вас.

7. Коло осіб, допущених до обробки персональних даних з боку Адміністрації

7.1.  Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних даних допущені лише ті співробітники Адміністрації, на яких покладено такий обов’язок відповідно до їхніх службових (трудових) обов’язків.  Доступ інших працівників може бути наданий виключно у передбачених Законом випадках.  Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності та забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки.

7.2.  Адміністрація має право передати персональні дані третім особам у таких випадках:

 • суб’єкт персональних даних письмово висловив свою згоду на такі дії;
 • передача передбачена українським чи іншим відповідним законодавством у межах встановленої законодавством процедури.  При цьому доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо вказана особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або не може їх забезпечити.

7.3.  Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних.

7.4.  Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів) отримують доступ до персональних даних, які опрацьовує Адміністрація, в обсязі та порядку, визначеному Законодавством.

8. Реалізація захисту персональних даних

8.1.  Діяльність Адміністрації з обробки персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов’язана із захистом Адміністрацією конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству.
 8.2.  Система захисту персональних даних включає організаційні та (або) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпеці персональних даних та інформаційних технологій, що використовуються в інформаційних системах.  Адміністрація здійснює оновлення цих заходів з появою нових технологій у разі потреби.
 8.3.  Обмін персональними даними при їх обробці в інформаційних системах здійснюється каналами зв’язку, захищеними технічними засобами захисту інформації.
 8.4.  Щодо персональної інформації зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія онлайн-сервісу або налаштування програмного забезпечення, що використовується Користувачем, передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами онлайн-сервісу або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.
 8.5.  Адміністрація реалізує такі вимоги законодавства України у сфері персональних даних:

 • вимоги конфіденційності персональних даних;
 • вимоги щодо забезпечення реалізації суб’єктом персональних даних своїх прав;
 • вимоги щодо забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках та актуальність щодо цілей обробки персональних даних (з вжиттям (забезпеченням вжиття) заходів щодо видалення або уточнення неповних чи неточних даних);
 • вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, спотворення, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій щодо персональних даних;
 • інші вимоги Закону.

8.6.  Відповідно до Закону Адміністрація самостійно визначає склад та перелік заходів, необхідних та достатніх для забезпечення виконання обов’язків, передбачених законодавством у сфері персональних даних від неавторизованої чи незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення чи пошкодження.


Адміністрація дотримується принципу мінімізації персональних даних.  Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам потрібна, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надасте більше за необхідну обробку.  Крім цього, ми налаштували всі інтерфейси Онлайн-сервісу та програми для надання послуг так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність, налаштування якої можна відкоригувати на свій розсуд.  При передачі персональних даних державним органам ми завжди використовуємо найбезпечніші та перевірені шляхи передачі таких даних.

 8.7.  Cookies та інші технології відстеження.

Cookies – це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп’ютері або мобільних пристроях, коли Ви починаєте їх використовувати.  Таким чином, сайт на якийсь час пам’ятатиме Ваші переваги та дії, які Ви виконали, у тому числі для того, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані.  Наші файли cookie самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують лише комп’ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.

 Cookies та інші технології відстеження в нашому онлайн-сервісі можуть використовуватись різними способами, наприклад, з метою експлуатації онлайн-сервісу, аналізу відвідуваності або рекламних цілей.  Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

 Повідомляємо, що Ви можете в налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна налаштувати заборону cookies та інших технологій відстеження.  При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви відключите деякі файли cookies, функціональність онлайн-сервісу може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.

9. Права суб’єкта персональних даних

 9.1.  Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України:

 9.1.1.  Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом.
9.1.2.  Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

 9.1.3.  Доступ до своїх персональних даних.

 9.1.4.  Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, та які саме.

 9.1.5.  Пред’являти вмотивовану вимогу до Адміністрації про заперечення щодо обробки своїх персональних даних.

 9.1.6.  Подавати мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно або є недостовірними.

 9.1.7.  На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять гідність та ділову репутацію фізичної особи.

 9.1.8.  Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних.

 9.1.9.  Вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.

 9.1.10.  Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних.

 9.1.11.  Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів) отримують доступ до персональних даних, що обробляються в Адміністрації, в обсязі та порядку, визначеному законодавством України.

 9.2.  Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR:

 Окрім українського законодавства щодо захисту персональних даних, Адміністрація уважно ставиться до забезпечення Ваших прав, встановлених GDPR.

 9.2.1.  Право на інформацію.
Ми готові надавати суб’єктам даних інформацію про те, які їх персональні дані ми обробляємо.

 Якщо Ви матимете бажання дізнатися, які Ваші персональні дані ми обробляємо, Ви зможете зробити запит на цю інформацію у будь-який час, у тому числі, шляхом звернення до Адміністрації.  Перелік даних, які ми повинні Вам надати, Ви можете знайти у статтях 13 та 14 GDPR.  При цьому, при зверненні Ви повинні повідомити свої конкретні вимоги, щоб ми могли на законних підставах розглянути Ваш запит і дати відповідь.

 Зверніть увагу, що у разі, якщо ми не зможемо засвідчити Вашу особу шляхом обміну електронними повідомленнями або під час Вашого звернення по телефону, або у разі обґрунтованих сумнівів щодо Вашої особи, ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, у тому числі шляхом особистої  явки на адресу місця знаходження Адміністрації.  Тільки таким чином ми зможемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особі, яка може видавати себе за Вас.

 Ми опрацюємо запити в найкоротші терміни, але водночас просимо пам’ятати, що надання повної та законної відповіді щодо персональних даних – це складний процес, який може тривати до 5 місяців.

 9.2.2.  Право на виправлення даних про Вас.

 Якщо Ви виявили, що деякі персональні дані, які ми обробляємо про Вас, є неправильними або застарілими, будь ласка, повідомте нам про це.  У цьому випадку ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, в тому числі шляхом особистої явки на адресу місця знаходження Адміністрації.

 Якщо Ви хочете виправити персональні дані, які обробляються нами, Ви можете провести коригування самостійно, виконавши вхід до свого особистого кабінету онлайн-сервісу або зв’язавшись з Адміністрацією.

 У деяких випадках ми не зможемо змінити Ваші персональні дані.  Зокрема, таким випадком можливо, коли Ваші персональні дані вже були використані у процесі виконання договору та/або вони містяться у податковому документі, який був оформлений відповідно до Податкового законодавства.

 9.2.3.  Відкликання згоди на обробку персональних даних та право на забуття

 Якщо Адміністрація обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових/рекламних розсилок), подальшу обробку можна у будь-який час припинити.  Достатньо відкликати згоду на таку обробку.

 Ви також можете використовувати своє право на забуття.  У випадках, передбачених у ст.17 GDPR, Адміністрація знищить Ваші персональні дані, які опрацьовує, за винятком персональних даних, які ми зобов’язані будемо зберегти відповідно до вимог законодавства.

 Так само і в цьому випадку, з метою безпеки, Адміністрація може попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, зокрема безпосередньо за адресою місця знаходження Адміністрації.

10. Зміна політики конфіденційності

 10.1.  Ця Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувачів, у тому числі, якщо цього вимагає законодавство.  Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення в онлайн-сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. 

X